Chủ đầu tư: Công Ty CP tư vấn và xây dựn An Giang Dragon Hà Tĩnh
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:207ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty CP tư vấn và xây dựn An Giang Dragon Hà Tĩnh
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:207ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
1