Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (trực thuộc VABIS GROUP)
Loại: Trạng thái:
Số Block:300 Số tầng:
Quy mô:121ha Mật độ xây dựng:200%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (trực thuộc VABIS GROUP)
Loại:
Trạng thái:
Số Block:300
Số tầng:
Quy mô:121ha
Mật độ xây dựng:200%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
1