Diện tích:
Hướng:
Phòng ngủ: 2
Phòng wc: 2
Pháp lý:
Tầng: 11
Tòa: Nhà ở XH
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Hướng:
Phòng ngủ: 2
Phòng wc: 2
Pháp lý:
Tầng: 11
Tòa: Nhà ở XH
1