Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
xã Xuân Hội, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Xã Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh
Giá:
  • Số căn hộ: 219
  • Mật độ xây dựng:
Thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân
1