Diện tích:
Hướng:
Phòng ngủ: 1
Phòng wc:
Pháp lý:
Tầng:
Tòa:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Hướng:
Phòng ngủ: 1
Phòng wc:
Pháp lý:
Tầng:
Tòa:
1